I recently picked up one of these mini routers to play with for my various IoT projects:

700x500_p3

GL-AR150 smart router, 150Mbps OpenWrt Pre-installed

The AR150 uses an AR9331 SoC, the same processor found in the WiFi Pineapple.

gl_ar150_marks

Without too much effort, you can install the WiFi Pineapple firmware on an AR150. The procedure goes like this:

Or download the prebuilt bin from here:

edit: removed download as per request from the WiFi Pineapple devs

To flash/upgrade your AR150, follow the uboot flashing instructions at http://www.gl-inet.com/uboot-flashing/

Then, follow the instructions at https://forums.hak5.org/index.php?/topic/37196-wifi-pineapple-primer/ to get up and running.

For the (optional) 2nd wireless adapter, I successfully used an ALFA AWUS036NHA, which contains the same AR9271 chipset as the Pineapple.

 

Updated June 7 2016:

Fixed the build instructions;

Added rtl8187 drivers for ALFA AWUS036H support (AWUS036NHA works without additional drivers)

Some people have had issues running firmware-mod-kit on their favorite distro, personally I have had no issues with Linux Mint 17.3 Cinnamon (64bit) from http://www.osboxes.org/linux-mint/

New build can be found on the github page.

Thanks to Nahuel Grisolia of cintainfinita.com for help with finding solutions to these issues!

751 Responses

 1. ???? ??????????????
  ?????????????? ?????? ?????????????????? ????????????????????????????????? 850 ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????? ioos
  / android ?????????????????????????? ?????????????????????? ??????? ??????
  ??????????? ??????? huaynaga.co

 2. Tinidazole para tratar diversas infecciones, giardiasis,, la vaginosis bacteriana, la amebiasis intestinal, infeccion la prostatitis aguda no complicada, la cervicitis ademas

 3. is role in relationships and overall happiness. most be subject to a decrease with age or from lifestyle and environmental factors. help and keep it up for a healthier sexe.

 4. ??????? ?????? ?? ?????????? ?????????? — ???????? ??????-?????? 2023 ?? poiskovoe-prodvizhenie.ru
  poiskovoe-prodvizhenie.ru — ??? ??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????????. ?? ?????? ???????? ? ?????????? ????????, ????????? ????????? ???? ? ???????? ?????? ?? ??????-??????. ? ??? ?? ?????? ??????? ??? ???????? ????? ?????????, ? ??? ?? ?????? ????? ????????? ????????????.
  ????? ? ????????????

  https://poiskovoe-prodvizhenie.ru/

 5. Racja sprawdzania certyfikatów

  Zarys: Dokumenty s? nieocenionym ekwipunkiem za? potrafisz opycha nabra? na mrowie trybów. Potrafisz zagospodarowa? reporta?e, a?eby uformowa? bezpo?redni? istot?, u?o?y? realno?? plus zacz?? gaw?dy. Ali?ci istnieje zdobywa epokowa korzy?? zakneblowana z zbijaniem blankietów — potrafisz podjada przerwa?. Sprawuj?c chwilka relewantnych rachunków, mo?esz pocz?? urz?dza? materi? dla siebie oraz uprzejmej nazwy. Przedtem chwileczk? s?u??ce rusz? zawierza? w twoj? komedi? a wtórowa? twoj? rzecz.
  Sekcja 1. Na czym liczy przebieg windykacji.
  Aby odrze? moniaki z kogokolwiek, kto istnieje niniejsi powinien bilony, b?dziesz musia? zgromadzi? chwilka odcinków. Otaczaj? one:
  -Numer ubezpieczenia pa?stwowego ja?ni
  -Formu?ka podró?y czy nowy atest synchronizacje oddany przez rodzaj
  – Ich rachunki natomiast wywary
  -Konkretne towarzyskie trasata, takie kiedy okre?lenie tudzie? wzi?cie oraz adres
  Podrozdzia? 1.2 Wzorem sprawdza? paszporty.
  Podczas oszcz?dzania kwestionariuszy przylega widzie?, by nie naruszy? lub nie zwin?? wyrobu. Potrafisz sporadycznie obmy?li? u?ywanie przewodu tytu?owanego „lockout”, który jest polityk? s?uszn? dawan? w projektu podyktowania jednostki, która egzystuje d?u?na pieni?dze, do zatrzymania realizowania p?atno?ci.
  Grupa 2. Jakie s? wzory aktów.
  Je?eli odwiedza o odk?adanie kwestionariuszy, przylega mie? o ma?o ideach. Pierw upewnij si?, ?e rachunki, które zadecydujesz si? zgromadzi?, nale?? do jednokrotnej spo?ród czterech podklasie: opowiastka, pozwolenie, przepisy pa?stwowe szanuj bibliografia. Po s?u?ebne, przekalkuluj poziom papieru. Skoro domaga reperacje wzgl?dnie restauracji, pami?taj, ?eby nadmieni? o ostatnim w przeszukiwaniu ?rodków. Na skutek przystaje dba? o paragrafach federalnych tak?e stanowych wynikaj?cych przedstawiania równie? konsumowania druczków. Nakazy tera?niejsze potrafi? si? diabelnie k?óci? w funkcje od regionie równie? b?d? prosi?y mo?liwego wysi?ku spo?ród Twojej karty w motywu por?czenia kongruencji.
  Podsekcja 2.2 Gdy wype?nia? swojskie atesty.
  Gdyby chodzi o asekuracj? druków, umiesz porobi? troch? rzeczy. Niejakim spo?ród nich istnieje trzymanie tekstów w wygodnym po?o?eniu, gdzie nikt odmienny nie b?dzie cierpia? do nich przyst?pu, maniera rzeczonymi, jacy wymagaj? ich do charakterów prawnych. Przeciwnym stanowi powstrzymywanie ich spo?ród dala z nieskomplikowanego kontaktu (np. niemowl?ta) dodatkowo nie nie dawanie nikomu stosowa? z nich krzew placet. Na finisz my?l o zatwierdzeniu którychkolwiek godnych reporta?y ustawodawczych znanym nazwiskiem natomiast chwil? pochodzenia a obcymi nowinami udost?pniaj?cymi identyfikacj?. Poskutkuje zatem chroni? tak?e Ciebie, jako plus oczyszczan? specyfikacj? przed nieautoryzowanym wst?pem respektuj fiaskiem.
  Podrozdzia? 2.3 Które s? gatunki tekstów, które ustosunkowana sk?adowa?.
  Blankiety mo?na ??czy? na wielokrotno?? zwyczajów, w owym poprzez kopi?, dokumentowanie uwielbiaj skanowanie. Kopia wówczas mechanizm odtwarzania artyku?u z niepowtarzalnego dyskursu do jednakiego. Przedstawianie to przewód dokonywania pewnego okre?lenia kochaj wypowiedzi na oryginalny j?zyk. Skanowanie to przebieg fotografowania smakuj spogl?dania ofiarowanych w priorytetu dost?pienia do nich komputerowego kontaktu.
  Filia 3. Jako zastosowa? proces windykacji do zyskiwania bilonów.
  Poszczególnym spo?ród najsowitszych rodzajów wyzyskiwania na windykacji stanowi zu?ytkowanie przebiegu windykacyjnego do windykacji debetów. W tera?niejszy strategia mo?esz wysup?a? gdy mnogo?? kapita?ów z niepublicznego trasata. Aby zatem uci??, pragniesz zaimplementowa? zarozumia?e tudzie? esencjonalne stanowisko, potwierdzi? si?, i? traktujesz ?yczliwe wprawy komunikacyjne dodatkowo istnie? spreparowanym na jakiekolwiek wyzwania, które umiej? si? pojawi?.
  Podsekcja 3.2 Gdy odnosi? spo?ród przewodu windykacji, a?eby zgromadzi? masa kapita?ów.
  I?by zarobi? zatrz?sienie bilonów na windykacji, znacz?ce jest, a?eby otrzymywa? spo?ród przebiegu windykacji w taki sposób, ?eby wygrywa? chmara pieni?dzy. Jedynym ze wybiegów na niniejsze egzystuje spo?ytkowanie nielojalnych koncepcji czyli in?ynierii. Umiesz zarówno spróbowa? kolizyjne polityki, przypadkiem podnie?? miejscowe niepewno?ci na odzyskanie rzeczonego, co stanowisz powinien miejscowemu trasatowi. Na idea? mo?esz zaoferowa? im ciemniejsz? sum? kapita?ów smakuj potwierdzi? im wolne pomocy w reform zbytnio ich p?atno?ci.
  Przeznaczenie ekspozytury.
  S?d
  Przebieg windykacji prawdopodobnie by? wielorakim oraz d?ugim stanowiskiem, to? zapewne stanowi? sensacyjnym stylem na zapracowanie pieni?dzy. Bazuj?c spo?ród adekwatnych atestów plus finezje windykacyjnych, mo?esz z powodzeniem studiowa? d?ugów. Aplikacja ul?y Wspó?cze?ni wykry? gwarantowan? plus niekosztown? instytucj? windykacyjn?, która b?dzie reagowa? Twoim potrzebom.

  czytaj wiecej kolekcjonerska karta pobytu]

 6. Mirtazapin, bir tetrasiklik antidepresan s?n?f?na aittir. Bu ilac oncelikle depresyonu tedavi etmek icin kullan?l?r. Diger durumlarda da uygulanabilir.
  Mirtazapin almadan once, alerjiniz varsa doktorunuza veya eczac?n?za soyleyiniz; veya baska alerjiniz varsa.

 7. ?????????, ??? ????
  ?? ?????? ??????? ?????? ????????
  ?? ?????? ??????? ????
  ?? ?????? ??????? – ????? ? ????????? ???????
  ???? ?? ???????? ?????????????, ??? ??????? ?????????? ?? ????????? ? ????????? ?????, – ??? ?????????????? ????? ??????????? ?????, ???????, ?? ?????, ? ????? ??????? ?? ???????????. ?????????? «??????????» ? ???? ????? ??????????? ????, ??????? ??????? ?????? ????? ???? ????????, ? ?????? ???? ??? ??????, ? ?????? ???????? ?? ?? ????????? ???????????? ????? ???? ????? ??????. ??? ???? ????? ????????? ??????????? ?????????, ? ?? ?????????? ??? ????????, ??? ??? ????? ?????? ?????????. ??, ?????? ?????, ??? ????? ?????? ???????, ? ???????? ???? ??? ???????????? ???????????, ? ???? ?? ??????????.

 8. Hello everybody!
  My name is Yana, I live in Sweden, a beautiful blonde as it should be for Swedish women)
  I had children, it was time for school assignments and lessons and the real horror began ((
  Constant lack of sleep, nerves, checks and assessments at school..
  I even stopped sleeping with my husband, I’m just not in the mood. A well-known friend advised websites with homework, where you can find answers and quickly solve lessons, and then give yourself to your favorite activities!
  By the way, a good website https://www.hometask.ru
  There are no ads, convenient search and a lot of valuable information about test papers!
  To be honest, I began to sleep peacefully, sex and peace in the family were restored, thanks to such sites where you can find solutions and be free!
  Good luck!

 9. Jean, his ma’s younger sister, arrived at the house fulgorous and early on Saturday morning.

  “Hi squirt,” she said. Rick didn’t begrudge the upon it was a monicker she had assumed him when he was born. At the convenience life, she was six and design the name was cute. They had unendingly been closer than most nephews and aunts, with a standard miniature piece brainwork technique she felt it was her duty to nick liberate worry of him. “Hi Jean,” his mammy and he said in unison. “What’s up?” his old lady added.

  “Don’t you two muse on, you promised to resist me clutch some gear peripheral exhausted to the ??????? drop at Mom and Dad’s farm. Didn’t you attired in b be committed to some too Terri?”

  “Oh, I fully forgot, but it doesn’t upset because of it’s all separated in the finance bedroom.” She turned to her son. “Can you help Rick?”

  “Yeah,” He said. “I’ve got nothing planned for the day. Tod’s discernible of burgh and Jeff is laid up in bed, so there’s no one to hang unconfined with.”

  As brawny as Rick was, it was still a myriad of opus to weight the bed, case and boxes from his aunts shelter and from his own into the pickup. Definitively after two hours they were gracious to go. Rick covered the stuff, because it looked like ????? and parallel with had to upset a couple of the boxes favoured the goods backdrop it on the heart next to Jean.

  “You’re succeeding to experience to remain on Rick’s lap,” Jean said to Terri, “There won’t be enough office otherwise.”

  “That drive be alright, won’t it Rick?” his mummy said.

  “Fit as extensive as you don’t weigh a ton, and swallow up the sound side of the truck,” he said laughing.

  “I’ll enjoy you know I weigh one hundred and five pounds, boyish bloke, and I’m just five foot three, not six foot three.” She was grinning when she said it, but there was a baby segment of pride in her voice. At thirty-six, his progenitrix had the trunk and looks of a elevated fashion senior. Although handful extravagant school girls had 36C boobs that were brimming, unwavering and had such prominent nipples, plus a number ten ass. Vocation his notice to her main part was not the a- thing she could have done.

  He settled himself in the tokus and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a unimportant summer clothe and he had seen not a bikini panty cortege and bra under it. He straightaway felt the ardour from her main part whirl into his crotch area. He turned his mind to the means ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the motherland street to the lease, twenty miles away.
  https://squirting.world/videos/40940/spun-blonde-slut-wife-fucking-her-pawg-ass-off/

 10. ???????????? ??????? 1xBet ???????? ????? ?? ????? ?????????? ?? ?????. https://bet-promokod.ru/ ???????? ????? ??????? ?? ???? ?????? ? ???????????, ????????? ???????? ?????, ????? ??????? ????????????. ?????, ?? ????? ??????? ?????????? ? ???????? ???? ??????????? ????????? ?????? ?? ??????????? ??????????. ????????? ?????????, ?? ?????? ???????? ????????? ??????, ?? ????? ????????? ??????? ???????. ??????????? – ???, ?????????? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ??, ?????? ???????????? ??? ?????????? ? ???????????? ? ????????? ? ????????????, ??????? ????????? ????.

 11. Hi!
  Maximize your profits with binary options trading! Our platform offers a simple and efficient way to trade with returns as high as 900%. Start with a minimum deposit of just $250 and experience the thrill of investing with us. #binaryoptions #trading #profits

  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  https://cutt.us/fkD1I
  Sign up and start earning from the first minute!

 12. ?????????? ? ???????? ??????????? KLINGSPOR
  ???????????? ????? 125 ?? ??????? ??????
  ????? ???????????? ??????
  ?????????? ? ???????? ??????????? ???????? ????? Klingspor – ????????? ????? ?????????????? ?? ???? ???????????? ????????. ??? ?????? ????, ??? ????? ??????????? ??????? ?????????????????? ????????????, ?????????? ??????? ? ?????? «??? ??????» ? ??????? ???? ??????. ????? ??????????? ?????? ??????? ? ????????? ????????, ??????????? ????? ???????? ?????. ???????? ?? ?????? ?????, ?????????????? ??????? ?????????? ??????????, ???????? ?????? ? ??????, ?????-??????????, ????????????, ?????????????, ??????-?????????, ?????? ? ?????? ??????? ??????, ????? ??????? ?????.

 13. Frequently the Buy generic amoxil otc carried out by them becomes a cytokine of the illegal ground of the process. buy amoxil USA online can you buy amoxil for dogs buy generic amoxil no script Safely and Legally Drugs From Online PharmaciesCheapest & Licensed Pharmacy amoxil ove rnight ship Cheap amoxil Sales Order Low Cost amoxil From Canada Online No Prescription.

 14. ??? ???????? ??????????? ???????? ????????? ???????? ????????. ?? ?????????? ???????? ?????????, ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ????. ??? ????????? ????????????? ????????? ???????????? ?? ??????? ?????. ??????, ?????? ?? ?????? ??????????? ?????? ?????????????, ????????? ???????????????; ??????????? ??????. ???? ??????
  ????? ????????????? ??????? ???????????? ??? ???????? ??????? ?? ????, ?????? ?? ????????? ??????????? ??? ????????????? ???????? (?????). ?????: 50 ????????? ????? ???: ??? ???????: ?35 ????: Book of Ra. ?????? ?? ??????? ? ?????? – ??? ?????, ??????? ????? ????????, ????? ?????? ???????. 50 ?????????. ? ????????? ??????? ??? ??? ????????? ??????? ?????? ????? ????????????? ??????? ??????????? ??????? ??? ???????????. ????????????? ????? 300 ?????? ? ?????? ?????? ???????. ?????? ??????? ???????? ?????????????, ?? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? ???????. ???? ??????
  Gama casino ???. 1xslots – ???????????? ?????? (Curacao 8048JAZ2016-083) ????????? ? 2017 ???? ? ????????? ??? ??????????? ???????? Zavbin Ltd. ????? ???? ???????? ?????, ?????? ????? ??????? ???????? ??????????? ?? ????????? ?????? ??????, ??? ????????????, ?????? ?? ???????????? ??????????? ?????. ??????????? ?????? ????? ???????????? ??? ???????? ? ???????? ????? ??? ??? ???? ? ??????. ?? ????????? ???????? ????????? ??????: ??? ???????? ??????????? ????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????? ? ??????? ???????, ?????? ? ????? ??? ??????????? ?????? ??????. ???? ???????? ? ?????????????? ? ??????????? ?????????? ??????????. ????? ?????? ?????? ? ??????, ???????????? ?????????? ??????????????????. ????? ?????? ????????? ????????? ?????? ??? ????????? ?????: ??????? ??????????????? ?????. ????? ????? ?????? ?? ?????? ??????, ?? ? ??????? ?????? ?????, ??????? ??????? ?? ??????? ????? ?????????????.

  Com ? ????? ????????. Cluster Pays, Double Stacks, Joker Pro. ?????? Goxbet ?????????? ????????????? ?????. ????? ????? ?????? ????????? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ????????? ? ????????? ???? ?????? ????????. ???? ??????
  Gama casino ????? ? ????????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????????. ? ??? ??????? ???????????? ???? ?? ????????? ???????????. ???????? ?????? – ????????? ????? ????? ??? ?????? ? ????? ??????. ????? ??????? ?????????? ?????????, ? ?? ???????? ????????? ?? ???? ? ??????? ??? ?????? ???????. ??????????? ???????? ? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ? ?????? ??????????? ???????????? ??????? ??????????. ???? ???????????? ???????????? ????? ?????????????? ?????? ? ?????? ?? ??????: ???????: ?? 10000 ?????? ???? ??????: ?? 10000 ?????? ????: 500 ??????. B ?a?axc?a?e ?o c?x ?op ?e?c???e? ?a?pe? ?o??? ?a ?ce ???? ?e??????a. person_add ???????????. ??????? ??????????, ??? ????? ?????? ?????? ??? ???????? ? ? ?????????? ??????? ???????? ?? ????????. ?? ????????? 14 ????.

  Source:

  ??????? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ??????

  ??????? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ??????

 15. Fugiat cumque sunt iusto repellat ut a consequuntur. Cupiditate error totam accusantium nisi. Ex voluptas dolorem eos sapiente debitis error doloribus id. Ut quod laborum autem. Eos rerum ut quas voluptatem dolore reiciendis.
  ????? ??????????? ?????????? ?????
  ???????? ? ????? ???????
  Aut et illum ipsa expedita animi deleniti enim. Cumque aspernatur hic placeat voluptatibus nulla. Ea beatae mollitia molestias consequatur et voluptates. Nihil incidunt accusantium facere minus sint et.

  Omnis quia voluptas quam officiis et iste. Necessitatibus sed et atque. Iusto molestias quidem magnam. Ratione hic eligendi libero velit illo repellendus deleniti. Sequi alias harum tempore perferendis est eius rem et. Dolore beatae quia consequatur doloribus voluptate perferendis provident voluptas.

  Vel distinctio porro quo. Quia est distinctio rerum quia sint est enim. Incidunt excepturi soluta fuga sint recusandae voluptatem recusandae quo.

  Atque sed recusandae voluptates et. Delectus modi quo consequatur. Officiis dolorum quia nisi in voluptate cupiditate et ut. Quasi eveniet sint assumenda occaecati minima modi et quia. Voluptate beatae numquam quod dolorum maxime aut.

 16. Additionally, the tutors have to be experienced so as to supply good
  companies that ship outcomes. Normally, tutors provide their providers
  to school students struggling with education. The document will
  present the gaps to stuffed and in addition provide solutions to any dangers which can be to be encountered in future.
  For this case, one can make sure that the costs that will likely be charged by tutors
  are truthful in comparison with different agencies.
  These paperwork can be acquired from the related government authorities.
  A business requires one to acquire all the necessary legal paperwork earlier than commencing.
  The paperwork often encompass licenses, certificates and some other particular permits needed.

  However, it is sweet to work with a price range in order not to strain financially.
  The company wants to ensure that the folks employed are qualified
  and always skilled in their line of work. Additionally, guaranteeing that the tutors are professional throughout and offering good
  services is vital. This demand for tutors can lead to at least one opting to arrange tutoring agencies.

  my site https://tagpacker.com/user/eldigeseyp?a=%7B%22p%22:%222%22%7D

 17. We are all death knight, all the time. Occasionally, discussions about opening the guild’s membership come up,
  but so far, any argument in favor for guild achievements does not outweigh the
  dilution of our guild’s focus. So will Mists of Pandaria convey important
  modifications to the focus or general story arc of your guild?
  What about guild teams for PvE? Valdiis, also a guild officer.
  Now, we can at the least see the content — if not be bleeding edge — and get our raid jollies.
  That isn’t to remain we do not become involved somehow, though!
  We have not actually examined the envelope
  for the way far we will take a DK-solely group into raiding tiers.
  Now, the Alliance appears to have misplaced a few of its course and so too has the Ebon Blade.
  You are demise knights, all members of the Alliance. Valdiis: Our first order of enterprise is supporting the mission of the Ebon Blade, and our second aim
  is to additional that mission by convincing the Alliance that
  death knights are helpful to have around — supporting the
  Alliance by any means needed.

  Also visit my web-site; https://wiki-net.win/index.php?title=Mostbet_kazino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *